Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van REWOLF.

 1. Definities

“Coach” verwijst naar coaches gekoppeld aan de organisatie REWOLF als coach.

“Cliënt” verwijst naar de persoon die coachingsdiensten van de coach ontvangt.

 1. Doel van de Coachingsessies

De coachingsessies hebben tot doel de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke of professionele doelen en groei.

 1. Vertrouwelijkheid

De coach zal alle informatie die de cliënt tijdens de sessies deelt, als strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij de cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft om informatie te delen.

 1. Afspraken en Punctualiteit

Beide partijen zullen zich inzetten om op tijd voor afspraken te verschijnen en tijdig te annuleren of verzetten wanneer dat nodig is.

 1. Betaling en Tarieven

De tarieven voor coachingssessies worden overeengekomen tussen de coach en de cliënt.

Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

 1. Annulering en Verzetten van Afspraken

De cliënt dient ten minste 24 uur van tevoren een afspraak te annuleren of te verzetten, anders kan de sessie in rekening worden gebracht.

 1. Verantwoordelijkheden van de Cliënt

De cliënt is verantwoordelijk voor het nemen van actie en het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen beslissingen en acties.

 1. Beëindiging van Coaching

Zowel de cliënt als de coach hebben het recht om de coachingssessies op elk moment te beëindigen.

 1. Aansprakelijkheid

De coach is niet aansprakelijk voor de resultaten van de coaching of voor beslissingen die de cliënt neemt als gevolg van de coaching.

 1. Geschillen

Eventuele geschillen worden in eerste instantie opgelost door middel van overleg tussen de coach en de cliënt.

 1. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland.

 1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

De coach behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De cliënt wordt op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

DISCLAIMER

ALGEMEEN

REWOLF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57869804, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.rewolf.nl

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

INHOUD

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

REWOLF streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

REWOLF aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.

REWOLF kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

MEDISCHE DIAGNOSE

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische of psychische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die REWOLF publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

VRAGEN OF KLACHTEN

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@rewolf.nl