Aanbod Zakelijk

Begeleiding voor uw (nieuwe) jonge medewerkers (tot 26 jaar) op de werkvloer. Ontwikkeling van zelfvertrouwen, work-life balance, verantwoordelijkheid en communicatieve vaardigheden.

Wat levert het op?

 • Meer energie en productiviteit voor de medewerker, voor het team en voor het management. 
 • Meer tijd voor ontwikkeling, talent, groei en motivatie. Loyaliteit en behoud van het team. 
 • Vergroten tevredenheid medewerkers (MTO) leidt tot meer tevreden klanten (KTO) zorgt voor groei; Resultaat/Omzet.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Vanuit de organisatie

Jonge medewerkers zijn de toekomst. Bij een juiste begeleiding en aandacht vergroot u de loyaliteit en betrokkenheid van uw medewerkers, zowel op productiviteit als op de bereidheid langer te werken binnen uw organisatie.

Werk en privé gescheiden houden is in onze beleving onmogelijk. Ook als een medewerker het niet over zijn/haar issues heeft dan is het er nog. De energie en houding staan in lijn met wat er bij uw medewerker leeft.

Deze begeleiding bevordert de zelfreflectie van uw medewerkers en leert hen nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen deel; communicatieve vaardigheden, omgaan met emoties, hiërarchie, conflicten en zelfafwijzing. Allemaal docenten op het pad voor uw medewerker voor meer autonomie, zodat er ruimte ontstaat om beter te functioneren.

Veel jonge medewerkers vinden deze begeleiding steeds meer een voorwaarde in de selectie van een nieuwe werkgever. Hoe aantrekkelijk wilt u zijn voor de werkzoekende? Met een dergelijke samenwerking creëert u extra aantrekking voor uw (nieuwe) medewerkers. 

Vanuit de medewerker

Je werkt inmiddels. Het kan erg uitdagend zijn om in het werksysteem terecht te komen. Veel thema’s vanuit jouw eigen systeem herhalen zich op de werkvloer en dat heeft effect op jouw gedrag, triggers en grenzen. Dat zorgt voor gedrag dat wel of niet helpt binnen jouw functioneren. 

Ongeveer de helft van jong-volwassenen ervaart mentale problemen. Dit is stress, zelfafwijzing, slaapproblemen en/of prestatiedruk. Dat heeft zijn effect; ook op jouw functioneren. Dat is logisch.

Hoe kan jij de balans terug vinden voor jezelf op de werkvloer. Wat triggert jou met name? Waar ben je zenuwachtig voor en/of bij welke soort collega’s gaan jouw haren recht overeind staan.

Al deze collega’s en/of situaties zijn spiegels voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Deze praktijkvoorbeelden bieden de leidraad in onderzoek naar jouw eigen persoonlijk leiderschap. 

Mogelijkheden voor begeleiding van uw jongere medewerkers

Coaching Maatwerk 

Graag gaan we met u in gesprek over uw wensen en de thema’s welke spelen binnen de organisatie en met de doelgroep. We werken met raamovereenkomsten waarbij we ons committeren aan beschikbare coaches voor uw (nieuwe) medewerkers. Deze trajecten zijn bedoeld voor de jongere medewerkers (tot 26 jaar) binnen uw organisatie.

U kunt dit aanbod voor uw medewerkers ook mooi gebruiken binnen uw wervingsstrategie. 

Wij ontwikkelen een maatwerk voor u dat aansluit bij uw wensen binnen het thema persoonlijke leiderschap voor jonge medewerkers. Daarnaast is de kans aanzienlijk dat wij uw organisatie ook kunnen begeleiden/ondersteunen bij medewerkers met veel langdurig kort verzuim of uiteraard lang verzuim. Onze coaches hebben veel ervaring in begeleidingswerk en komen ook uit het bedrijfsleven. Daarom een mooie combinatie om u te ondersteunen in de ontwikkeling van jullie jonge talent. Hieronder vindt u nog een opsomming van de voordelen van het pro-actief inzetten van een externe begeleiding voor uw medewerkers. 

Belangrijke voorwaarde is dat de medewerker gemotiveerd is te participeren.

 

Coaching Regulier (3mnd).

Duur & Contact

 • 6 contactmomenten.
 • 2 x kantoor werkgever.
 • 2 x praktijkruimte Utrecht.
 • 2 x online.

Aanpak

Theorie, praktijk en opdrachten wisselen elkaar af. De oefeningen en inzichten zijn gebaseerd op de theorie van NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werk en Rationele Emotieve Therapie.

Verschillende modellen worden op speelse wijze toegelicht; bij voorkeur aan de hand van voorbeelden van de werkvloer.

Afhankelijk van de hulpvraag van de medewerker krijgt hij of zij ook opdrachten mee om uit te voeren.

Investering per medewerker

899,- euro (exclusief BTW – inclusief Reiskosten en locatiekosten).

Coaching Intensief (6mnd).

Duur & Contact

 • 11 contactmomenten.
 • 3 x kantoor werkgever.
 • 3 x praktijkruimte Utrecht.
 • 4 x online 
 • 1 x groepsessie

Aanpak

Theorie, praktijk en opdrachten wisselen elkaar af. De oefeningen en inzichten zijn gebaseerd op de theorie van NLP, Transactionele Analyse, Systemisch werk en Rationele Emotieve Therapie.

Verschillende modellen worden op speelse wijze toegelicht; bij voorkeur aan de hand van voorbeelden van de werkvloer.

Afhankelijk van de hulpvraag van de medewerker krijgt hij of zij ook opdrachten mee om uit te voeren.

Investering per medewerker

1.499,- euro (exclusief BTW – inclusief Reiskosten en locatiekosten).

Voordelen van externe begeleiding voor jullie medewerkers

*Druk op de + voor extra toelichting. 

Medewerkerstevredenheid

Door te investeren in uw medewerkers is er erkenning. Erkenning voor dat wat er is en zichtbaarheid vanuit management om te werken aan het welzijn van haar medewerkers. U neemt uw medewerkers serieus. 

Minder ziekteverzuim

Als u pro-actief bent in het welzijn van uw medewerkers heeft dat positief effect op kort en langdurig ziekteverzuim. Een kostenpost en inbreuk op uw capaciteit waar nog te vaak reactief op gehandeld wordt. 

Minder conflicten

De begeleiding brengt steeds alle situaties terug naar de medewerkers zelf. Welke verantwoordelijkheid kan de medewerker nemen met behoud van autonomie en rekening houdend met het belang van de organisatie.

Klanttevredenheid

Tevreden medewerkers zorgt voor tevreden klanten. Medewerkers zullen meer bereid zijn om te kijken naar mogelijkheden of er nu klantcontact is of niet. Het rendeert op alle lagen.

Talentontwikkeling

Persoonlijk leiderschap komt ook met inzicht op wie je bent, wat je kan en wat je (niet) wil. De juiste persoon op de juiste plek op korte en lange termijn.

Productiviteit

De relatie tussen tevredenheid, betrokkenheid en prestaties is door verschillende onderzoeken overduidelijk bewezen. Tevreden medewerkers zijn productiever. 

Loyaliteit & Betrokkenheid

Indien u bereid bent ondersteuning te geven aan uw medewerkers zal dat terugkomen. Betrokkenheid stijgt en de achterdeur om te vertrekken naar een andere werkgever staat minder ver open.

Aantrekkelijke werkgever

U kunt zich profileren in uw werving en selectie strategie met een aanbod op externe begeleiding naast uw eigen onboarding traject. Dit toont uw betrokkenheid in de ontwikkeling van uw team.

Omzet / Resultaat

Al deze voordelen brengen u uiteindelijk tot meer tevreden medewerkers, klanten en samenwerking onderling. Dat bevordert de effectiviteit, productiviteit en verloop in personeel. Meer omzet, minder kosten. 

Veilige werkomgeving

Vaak zijn er toch nog dubbele agenda’s op de werkvloer. Extern begeleiden geeft de medewerker de mogelijkheid open en eerlijk te delen over wat er speelt. Het gaat nooit over de inhoud of de persoon. Situaties zijn de spiegel voor de medewerker haar/zijn ontwikkeling.

Plezier en humor!

Wellicht nog wel de belangrijkste. Indien er door persoonlijk leiderschap meer autonomie en zelfvertrouwen ontstaat komt er ook ruimte voor creativiteit, humor en zelfexpressie. Er is meer ruimte om lol te maken. Niet onbelangrijk in een zakelijke omgeving; waar we het nog te vaak te serieus nemen.